Wang Q, Zhang H, Wee CY, Lee A, Poh JS, Chong YS, Tan KH, Gluckman PD, Yap F, Fortier MV, Rifkin-Graboi A, Qiu A.

Brain Struct Funct. 2019 Jun;224(5):1885-1895. doi: 10.1007/s00429-019-01882-0. Epub 2019 May 4. PubMed PMID: 31055646.